Podmínky ochrany osobních údajů - zdravotní sestry

Souhlas s ochranou osobních údajů.

Data v tomto formuláři jsou ukládána prostřednictvím služby Google a jejich správa se řídí podmínkami na Ochranu osobních údajů a Smluvními podmínkami společnosti Google, které najdete na této webové adrese: https://policies.google.com/?hl=cs a a společnosti Forpsi: https://www.forpsi.com/agreements_old/ochrana_os_udaju_cz_obecna.aspx/.

Kliknutím na tlačítko 'odeslat' tohoto formuláře uděluji správci databáze „Sestra v záloze“ Renatě Dubcové bytem Praha 10, Uhřiněves dále jen „správce“ souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených shora za účelem organizace dobrovolnické činnosti. Souhlasím s tím, že mé výše uvedené osobní údaje budou správcem předány konkrétnímu zdravotnickému zařízení (kontaktní osobě) a to vždy pouze na základě jeho/její písemné žádosti. Takto poskytnutý souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci mám možnost kdykoliv v budoucnu odvolat (např. formou e-mailu správci renata.dubcova@sestryvzaloze.info). Dále mám také možnost požadovat po správci přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz popřípadě omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování.

Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu přístupu k poskytnutým údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a že jsem byl/a informován, že práva a povinnosti subjektu údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“)

Kontakty
Hlavní koordinátorka, kontakt pro zdravotnická zařízení a média
Renata Dubcová
+420739588517
renata.dubcova@sestryvzaloze.info
Registrace sester
Jana Staveníková
+420725511160
jana.stavenikova@sestryvzaloze.info