Podmínky ochrany osobních údajů - zdravotní zařízení

Souhlas s ochranou osobních údajů.

Data v tomto formuláři jsou ukládána prostřednictvím služby Google a jejich správa se řídí podmínkami na Ochranu osobních údajů a Smluvními podmínkami společnosti Google, které najdete na této webové adrese: https://policies.google.com/?hl=cs a a společnosti Forpsi: https://www.forpsi.com/agreements_old/ochrana_os_udaju_cz_obecna.aspx/.

Kliknutím na tlačítko 'odeslat' tohoto formuláře uděluji správci databáze „Sestra v záloze“ Renatě Dubcové bytem Praha 10, Uhřiněves dále jen „správce“ souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených shora za účelem organizace dobrovolnické činnosti. Takto poskytnutý souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci mám možnost kdykoliv v budoucnu odvolat (např. formou e-mailu správci renata.dubcova@sestryvzaloze.info). Dále mám také možnost požadovat po správci přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz popřípadě omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování.

Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu přístupu k poskytnutým údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a že jsem byl/a informován, že práva a povinnosti subjektu údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“)

Dále tímto beru na vědomí a prohlašuji, že údaje, které budou poskytnuty zdravotnickému zařízení prostřednictvím webové stránky Sestry v záloze budou využívány pouze za účelem tohoto projektu, což je oslovení osob s cílem navázání spolupráce ve zdravotnickém zařízení pro účely zvládnutí současné pandemie způsobené koronavirem COVID-19.

Zároveň beru na vědomí, že se stávám samostatným správcem poskytnutých osobních údajů, za které zdravotnické zařízení nese samostatnou zodpovědnost.

Kontakty
Hlavní koordinátorka, kontakt pro zdravotnická zařízení a média
Renata Dubcová
+420 739 588 517
renata.dubcova@sestryvzaloze.info
Registrace sester
Jana Staveníková
+420 725 511 160
jana.stavenikova@sestryvzaloze.info
Registrace zdravotnických zařízení
Magdalena Veselíková
+420 777 551 496
magdalena.veselikova@sestryvzaloze.info